Esteu aquí

Comissions Delegades

Segons el Reglament regulador de les Comissions Delegades que l'assemblea general va aprovaren data 1 de desembre de 2011 (el podeu consultar a l'enllaç), al nostre col·legi hi a constituïdes les següents comissions:

Comissions de la Junta de Govern:

a) Comissió encarregada de deontologia i exercici professional

b) Comissió encarregada d’honoraris

 

Comissions col·legials:

a) Comissió d'activitats culturals

b) Comissió de comunicació

c) Comissió de defensa dels drets humans i estrangeria

d) Comissió de formació

e) Comissió de l'advocacia sènior

f) Comissió de la llengua

g) Comissió de mediació

h) Comissió de normativa col•legial

i) Comissió de relacions amb l'Administració de Justícia

j) Comissió de tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

k) Comissió del torn d’ofici

l) Comissió econòmica

m) Comissió de dret de família

n) Comissió de dret laboral i seguretat social

o) Comissió de responsabilitat civil i assegurances

p) Comissió d’urbanisme i medi ambient