Se encuentra usted aquí

Normativa: General, Colegial

Reglament del Fons d'Assistència Mútua de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida (FAMICALL)

Aprova per l'Assemblea General Extraordinària de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida de data 22 de desembre de 2022

 

Podeu consultar aquest Reglament a la Zona Privada - Normativa col·legial

Reglament Torn d'Ofici Col·legi de l'Advocacia de Lleida

RESOLUCIÓ JUS/1819/2014, de 28 de juliol, per la qual s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament regulador de l'assistència jurídica d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Estatuts del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

En vigor des del 20 de març de 2011.

Reglament regulador de les Comissions Delegades del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Text aprovat per l'Assemblea Extraordinària del dia 1 de desembre de 2011.

Normativa de l'Advocacia Catalana

RESOLUCIÓ JUS/110/2019, de 22 de gener, de modificació de la Normativa de l'Advocacia Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.
 
En vigor des del 19 de febrer de 2019

Estatuto General de la Abogacía Española

Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

 

En vigor des de l'1 de juliol de 2021