Se encuentra usted aquí

PROTOCOL CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA PER COMUNICACIONS PRESENCIALS AMB ADVOCATS I SOJ

Us adjuntem el Protocol per a les comunicacions amb advocats i SOJ, vigent actualment en els Centres Penitenciaris de Catalunya amb motiu de la Covid-19, per l'assistència presencial dels representants legals a les persones encarcerades.

Protocol per comunicacions amb advocats i SOJ:

a. En qualsevol fase del desconfinament, l'intern té dret a rebre la visita, per locutori, dels seus advocats designats aixió com del SOJ.
b. L'entrada dels advocats al centre seguirà les normes generals previstes per la resta de visitants: mascareta i guants obligatoris, control de temperatura corporal, distància social de seguretat.
c. En cas de que es presenti un advocat per visitar un intern que es troba malalt de la COVID-19, en aïllament per contacte estret o en un mòdul confinat, s'informarà a l'advocat sobre la impossiblitat de, per raons de salut pública, dur a terme la visita així com, la data aproximada en què aquesta podrà realitzar-se.
d. L'intern, quan hagi de ser traslladat al departamemt de comunicacions, sempre portarà la mascareta posada, mesura que es mantindrà durant tota la comunicació.
e. No es poden ajuntar interns de diferents mòduls en els espais de comunicacions per aquesta finalitat.
f. Després de cada comunicació amb l'advocat, el locutori serà degudament netejat abans de que sigui novament ocupat.
g. Quan s'hagi de lliurar a l'intern documentació provinent de l'exterior, inclosa la documentació judicial, s'informarà a l'intern que ha de seguir el procediment següent: després de llegir el document, se l'ha de guardar i, sense tocar-se la cara, ha de procedir a rentar-se / desinfectar-se les mans. Guarda el document 72 h a la seva cel·la abans de que es torni a tocar.