Se encuentra usted aquí

SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA AMB ELS JUTJATS

La situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la nostra demarcació fa més necessari que mai la implantació i ús de sistemes de videoconferència per a qualsevol tipus d’actuació professional, també en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

Per això, el Departament de Justícia ha habilitat un sistema de videoconferència amb els Jutjats través de la plataforma WebEx.

Actualment, al partit judicial de Lleida el Jutjat de Primera Instància número 6 permet la realització d’audiències prèvies a través d’aquest sistema.

Per a realitzar aquest tràmit per aquesta via, s’haurà de sol·licitar per escrit al Jutjat, indicant una adreça de correu electrònic i un número de telèfon, i en el cas que el Procurador també vulgui realitzar l’actuació per via telemàtica, caldrà presentar la proposició de prova amb anterioritat a la celebració de l’audiència prèvia.

En aquest enllaç hi trobareu el manual d’ús del sistema de videoconferència a través de WebEx.

Guia d'ús de l'usuari

Nota explicativa sobre Cisco WebEx