Se encuentra usted aquí

ESTRANGERIA. PLATAFORMA MERCURI

El 16 d'abril de 2020, el Consejo General de la Abogacía Española i el Ministerio de Política Territorial y Función Púlica, van signar un conveni per a poder operar per la Plataforma Mercurio, que ens possibilita la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica en matèria d'estrangeria.

En aquest conveni s'estableix la creació d'un Registre de Representants al qual es podran donar d'alta o de baixa, les advocades i advocats que així ho desitgin.

Sol·licitud d'alta/baixa en el Registre de Representants (aquest document ha de ser complimentat i signat per totes les advocades i advocats que vulguin incorporar-se al registre, i hauran de remetre'l al Col·legi al correu col.legi@advocatslleida.org, especificant en el correu "Alta registre representant").

Protocol intern d'incorporació de lletrades i lletrats al cens

Manual d’usuari