Se encuentra usted aquí

PETICIÓ ENTREVISTA CONFORMITATS FISCALIA

Per sol·licitar una entrevista amb la Fiscalia, heu d'omplir el formulari i enviar-lo. El Formulari s’enviarà automàticament a l’adreça de correu facilitada per la Fiscalia de Lleida, fiscalia.provincial.lleida@xij.gencat.cat, amb còpia a l’adreça del Col·legi, conformitats@advocatslleida.org, per tal de poder intervenir en qualsevol incidència que es pugui produir cas que la petició d'entrevista no tingui resposta, i a l’adreça que hagueu fet constar al formulari. Així mateix, per part del Col·legi s’ha designat al company Santi Culleré Garcia, per intervenir en les incidències que es puguin produir, mitjançant la remissió d’un e-mail a l’esmentada adreça del Col·legi conformitats@advocatslleida.org. Com ja sabeu, l’article 801.2 LECRIM estableix la reducció automàtica de la pena en un 1/3 de la condemna, quan hi hagi conformitat en els judicis ràpids, abans de dictar-se Interlocutòria d’Apertura de Judici Oral.