Se encuentra usted aquí

NOU JUTJAT DE FAMÍLIA NÚM. 9 DE LLEIDA

El passat dia 1 d'octubre va entrar en funcionament el nou Jutjat de Família núm. 9 de Lleida.

Us informem que en data 2 d'octubre la Sala de Govern del TSJ de Catalunya ha acordat una exempció de sis mesos en l'atribució de nous procediments al jutjat núm. 7, que solament es farà càrrec dels procediments que li corresponguin per antecedents (indicents, modificacions de mesures, execucions i qüestions relacionades amb tuteles i altres).

Transcorregut el termini es reprendrà el funcionament normal en la distribució d'assumptes entre tots dos jutjats de família.