Se encuentra usted aquí

Turno de oficio

Model lletrats escrit DEVOLUCIÓ PER COBRAMENT HONORARIS

Podeu consultar aquest Model a la Zona Privada - Documents d'interès

MANUAL INSTRUCICIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ D'ACTUACIONS DE TORN D'OFICI

Podeu accedir al Manual des de la Zona Privada - Documents d'interès

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta durant l'any 2021

Páginas