Si no visualitzeu el contingut, premeu habilitar contingut o cliqueu .
logo_col·legi (habilita contingut remot)
COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA
P/ Sant Joan, 6-8, 1a planta, CP 25007 - Lleida
Tlf 973 238 007
http://www.advocatslleida.org

ELECCIONS COL·LEGIALS 2022
Junta Electoral

COMUNICACIÓ NÚM. 35/2022
Dimecres, 14 de desembre de 2022

RESULTATS ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN

Com sabeu, durant el dia d’avui s’han celebrat les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Lleida als càrrecs de: degana, diputada segona, diputat quart, diputada cinquena i tresorer/a.                                                                     

Per al càrrec de diputada segona, va resultar automàticament elegida Anna Llauradó Sabaté, per manca de concurrència de més candidatures.

El resultat de les eleccions ha estat el següent:

Per al càrrec de degana:

- Meritxell Estiarte Garrofé, total de vots 292

- Antonia Martí Teruel, total de vots 456

Per al càrrec de diputat quart:

- Jaume Giribet Castells, total de vots 323

- Andrés Mercadé Merola, total de vots 422

Per al càrrec de diputada cinquena:

- Maria Sánchez Lapena, total de vots 273

- Almudena González Jiménez, total de vots 447

Per al càrrec de tresorer/a:

- Montserrat Cardet Latorre, total de vots 264

- Julio Olano Moreno, total de vots 467


*Us recordem que el vot exercent té un valor doble respecte al vot no exercent.

Participació total: 403 persones

- Votants exercents: 362 persones
- Votants no exercent: 41 persones

Això suposa una participació d’un  34,33% del total de col·legiats: 49,06% d’exercents i 9,41% de no exercents.

Per tant, la Junta Electoral ha proclamat electes a les següents persones:

Per al càrrec de degana: Antonia Martí Teruel

Per al càrrec de diputat quart: Andrés Mercadé Merola

Per al càrrec de diputada cinquena: Almudena González Jiménez

Per al càrrec de tresorer: Julio Olano Moreno

Les persones elegides prendran possessió del seu càrrec el dia 27 de gener de 2023, amb motiu de la celebració de Sant Raimon de Penyafort.

La composició de la nova Junta de Govern serà la següent:

- Degana, Antonia Martí Teruel
- Vicedegà, Josep Miquel Moragues Martínez
- Diputada segona, Anna Maria Llauradó Sabaté
- Diputat tercer, Roger Mir Sarrablo
- Diputat quart, Andrés Mercadé Merola
- Diputada cinquena, Almudena González Jiménez
- Diputada sisena, Neus Bellera Fondevilla
- Diputat setè, Jose Antonio Calles Ramos
- Bibliotecària, Lourdes Bonet Pérez
- Tresorer, Julio Olano Moreno
- Secretari, Jaume Joan Moll Garcia


LA JUNTA ELECTORAL


Col·legi de l'Advocacia de Lleida, P/ Sant Joan, 6-8 Lleida, Tlf. 973 238 007. Avis Legal
Per a donar de baixa la vostra adreça de correu de la llista de distribució i no rebre més butlletins informatius, envieu un mail a col·legi@advocatslleida.org.
Per qualsevol pregunta o comentari, escribiu-nos un mail a la mateixa adreça.